NJC20
programma Nucleaire Geneeskunde

Samenvattingen

 • Het gebruik van radiofarmaca in ziekenhuizen heeft de laatste jaren diverse ontwikkelingen doorgemaakt door onder meer de brede toepassing van de PET-technieken. Op afdelingen Nucleaire Geneeskunde voeren de MBB’ers handelingen uit met radiofarmaca, zowel therapeutisch als diagnostisch. Bij de toediening is blootstelling aan ioniserende straling niet te vermijden en de kans op besmetting met het radiofarmaca niet uit te sluiten. Het toedienen van radiofarmaca is een voorbehouden handeling. Deze leidraad vervangt de huidige leidraad. Veilig toedienen van radiofarmaca. Met deze herziening willen we de MBB’ers op de afdelingen Nucleaire Geneeskunde een handreiking geven hoe radiofarmaca veilig toegediend kunnen worden.

 • Maaike Dotinga heeft in de ISALA onderzoek heeft gedaan naar automatische detectie bij de ziekte Parkinson. Wat draagt de ontwikkeling van Artificial Intelligence bij aan de bijdrage van het optimaliseren van onderzoeken en beoordeling van Medische Beeldvormende onderzoeken.

 • Radioembolisatie van de lever gebruikmakend van yttrium-90 en holmium-166 microsferen.
  Bij radioembolisatie worden radioactieve microsferen van 30 micrometer intra-arterieel toegediend. Door het relatief hypervasculaire karakter van levertumoren lopen deze microsferen preferentieel vast in en om de tumoren en geven lokaal hun straling af, waardoor het gezonde omringende leverweefsel relatief gespaard wordt. Er zal ingegaan worden op:
  - Indicaties en contra-indicaties
  - Gebruikte beeldvormende technieken
  - Gebruikte producten
  - Effect en bijwerkingen

 • Team Lead Image Service Group LUMC heeft een automatisch, gestructureerde en geprotocolleerde manier van uitwerken en vastleggen van informatie uit/na onderzoeken (dat kan het hart, lever of wat dan ook zijn CT, MR of nuc med). Naast de imaging data wordt er data uit andere bronnen gehaald zodat er een compleet overzicht voor de arts ontstaat en de arts inzicht heeft om rapportage zo goed mogelijk te doen. Dit levert natuurlijk klinisch kwalitatieve voordelen op maar ook workflow/ efficiëntie.

  Het team doet beeldbewerkingen voor radiologen en maken van alle bewerkingen ook een rapportage (zoveel mogelijk gestructureerd). Beeldbewerkingen worden uitgevoerd op allerlei vlakken (volumetrie, perfusiemetingen etc.), ook nemen zij taken van radiologen over (zoals RECIST metingen voor oncologische follow-up). Ze voorzien dat dergelijke taken een belangrijke verrijking zullen gaan worden voor de toekomstige MBB'ers

 • Er zal vanuit de praktijk gedeeld worden hoe PET-CT bijdraagt  aan de diagnostiek en follow up van mammacarcinoom. Ook zal er ingegaan worden op de scantechnieken en protocoloptimalisatie.

 • Het Martini Ziekenhuis Groningen schaft een mini-cyclotron aan. Met deze deeltjesversneller kan het ziekenhuis zelf radioactieve stoffen maken voor hartfoto’s. Het ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Europa dat op deze kleine schaal zelf radioactieve stoffen maakt. De komst van de nieuwe mini cyclotron maakt vervoer naar het Martini Ziekenhuis via de weg overbodig. Omdat het stofje in het ziekenhuis geproduceerd wordt en dus snel toegediend kan worden bij de patiënt, is een hele kleine hoeveelheid voldoende. Dat is minder belastend. Naar verwachting kunnen de eerste patiënten medio 2021 onderzocht worden.

 • Delen van het implementatie traject van de start van Rubidium onderzoeken in het Alrijne ziekenhuis. Hoe heeft de afdeling het aangepakt en wat zijn de lesson-learned?

 • Interactieve fotobespreking waarin de anatomie en pathologie wordt behandeld van met name de cardiodiagnostiek en de vraag hoe je als MBB’er bijdraagt aan een optimaal onderzoek.