NJC20
programma MRI

Samenvattingen

  • In juli 2016 is een wetswijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit(1) doorgevoerd, wat een uitwerking is van de Europese richtlijn 2013/35/EU(2). Deze wet ter bescherming van werknemers voor Elektromagnetische Velden (EMV) legt aan de werkgever op om in geval van EMV blootstellingen boven het actie niveau een risicobeoordeling uit te voeren en technische en organisatorische maatregelen toe te passen om de werknemers te beschermen

  • Er zal ingegaan worden op de gebruikte MRI technieken, protocoloptimalisatie en scan acquisities om het de anatomische en fysiologische structuren in het brein af te beelden.

  • Een overzicht van de anatomie, de meest voorkomende pathologie, tumordiagnostiek en beoordeling van MRI onderzoeken van het brein.

  • MRI enteroclyse/Enterografie van anatomie tot acquisitie en beoordeling. Een overzicht van de anatomie, de meest voorkomende pathologie, het MRI acquisitie protocol en meest voorkomende artefacten bij MRI van de dunne darm.

  • MRI prostaat van anatomie tot acquisitie en beoordeling. Een overzicht van de prostaat anatomie, de meest voorkomende pathologie, het MRI acquisitie protocol, meest voorkomende artefacten, biopsie middels MRI en een kort overzicht van het zorgpad prostaatdiagnostiek.

  • Er zal ingegaan worden op de diverse MRI technieken die helpen bij protocol optimalisatie en optimalisatie van sequenties. Wat zijn de pittfalls en de tips/tricks voor kwalitatief goede onderzoeken die bijdragen aan de patiĆ«ntenzorg en veiligheid.