NJC20 - Workshop
Echografie hoofd/hals - 7 sweep methode

Doel workshop

De "7 (12) sweep methode" is een echografische onderzoeksmethode mede ontwikkeld door dr. Rhian Rhys, radioloog/onderzoeker uit de UK.

Deze methode is gebaseerd op het gebruik van anatomische referentiepunten te weten:

  • musculair: m. mylohyoideus, m. hyoglossus, m. genioglossus, m. geniohyoideus, m. omohyoideus, m. digastricus ant. en post., m. sternocleidomastoideus, m. buccinator en m. trapezius descendens
  • ossaal: mandibula, mastoid, hyoid en cricoid.
Door gebruik te maken van deze landmarks kan de echografist nauwkeurig de lymfeklieren in de zes AJCC levels en fatpads beschrijven, de glandula parotidea, submandibularis en sublingualis onderzoeken en daarnaast het thyroid, plexus brachialis, de n. vagus en de overige structuren beoordelen.

De echografist heeft na het volgen van deze 7 sweep workshop een gedegen kennis van de echografische anatomie van het hoofd/ hals gebied om binnen de gegeven onderzoektijd een volledig echo onderzoek af te leveren.

>